Zaman Tasarrufu

Takip sistemimiz, yoğun bakım ünitesindeki hemşirenin yapması gereken çoğu kontrolü otomatik olarak sisteme aktarır ve bu bilgileri hasta kartında işler. Bu sistem sayesinde bir hemşire, 12 saatlik çalışma süresinde ortalama olarak 95 dakika tasarruf edebilir. Bu süre, hastanelerin dinamikleri, iş grafikleri, kullandıkları sistemler ve diğer süreçler nedeniyle ortalamanın üzerine çıkabilir

Ayrıca, gün sonunda e-nabiza yüklenmesi gereken "Yoğun Bakım Formu"nun elle girilmesine harcanan zaman da tasarruf edilir.

Hasta Takibinin Kolaylığı

Rasyomed'in Yoğun Bakım Yönetim Sistemleri, hastaların sağlık hizmetleri sürecinde sorunsuz ve etkili bir şekilde takip edilmesine öncelik verir. Sistemlerimiz, sağlık profesyonellerine yoğun bakım altındaki hastaların ilerlemesini kolayca izleme ve takip etme konusunda yardımcı olacak kullanıcı dostu bir arayüzle tasarlanmıştır. Gerçek zamanlı veri entegrasyonu ve otomatik uyarılar sayesinde platformumuz, sağlık profesyonellerinin hasta bilgilerine kolayca erişmelerini ve bunları yorumlamalarını sağlar, böylece hızlı ve bilinçli kararlar alabilirler.

Sistemlerimizin sezgisel tasarımı, takip sürecini basitleştirir, sağlık profesyonellerinin karmaşık arayüzlerde gezinme yerine daha çok hasta bakımına odaklanmalarını sağlar. Vital bulguların izlenmesinden ilaç uyumunun takibine ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesine kadar, Rasyomed'in Yoğun Bakım Yönetim Sistemleri, sağlık ekiplerine kolaylıkla detaylı ve doğru hasta takipleri yapma imkanı sunar.

Arşiv ve Kırtasiye Maliyet Tasarrufu

Rasyomed'de, sağlıkta işletme maliyetlerini optimize etmenin önemini anlıyoruz ve Yoğun Bakım Yönetim Sistemlerimiz verimlilik ve maliyet etkinliği gözetilerek tasarlanmıştır. Sistemlerimizin önemli bir tasarruf sağladığı alanlardan biri de arşiv ve kırtasiye maliyetleridir.

Dijital Arşivleme

Geleneksel kağıt tabanlı kayıt tutma, önemli depolama alanı gerektirebilir ve sürekli kırtasiye malzemeleri masraflarına neden olabilir. Rasyomed'in Yoğun Bakım Yönetim Sistemleri, geniş fiziksel depolama ihtiyacını ortadan kaldıran sağlam bir dijital arşivleme çözümü sunar ve ilişkili maliyetleri azaltır. Platformumuz, hasta kayıtlarının güvenli ve düzenli bir şekilde dijital formatta saklanmasına olanak tanır, fiziksel belge yükü olmadan kolay erişilebilirlik sağlar.

Kağıtsız İş Akışları

İşlemleri kağıtsız hale getirerek sistemlerimiz, kağıt, mürekkep ve dosyalama malzemeleri gibi kırtasiye ürünlerinin tüketimini en aza indirir. Bu sadece çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda sağlık kurumları için somut mali tasarruflara dönüşür. Rasyomed'in sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdü, modern sağlık peyzajının çevre dostu uygulamalara giderek daha fazla odaklanmasına uygun bir şekilde şekillenmiştir.

Araştırma ve Analiz

Rasyomed'in Yoğun Bakım Yönetim Sistemleri, sağlık profesyonellerine güçlü araştırma ve analiz yetenekleriyle donatılma konusunda öncülük ederek kritik bakım verilerinin bilinçli kararlar için nasıl kullanıldığını devrim niteliğinde değiştiriyor. Sistemlerimiz, yoğun bakım birimlerinde kapsamlı araştırma, veri analizi ve sürekli iyileştirme için tasarlanmış araçlar seti sunar.

 • Gerçek Zamanlı Veri Analitiği
 • Özelleştirilebilir Raporlama
 • Kalite İyileştirme İnisiyatifleri
 • Araştırma Veri Tabanlarıyla Entegrasyon

Raporlama

Rasyomed'in Yoğun Bakım Yönetim Sistemleri, sağlık profesyonellerine olağanüstü raporlama yetenekleri sunacak şekilde tasarlanmış olup, veriye dayalı karar verme, kalite değerlendirmeleri ve düzenli iletişimin kolaylaştırılmasına katkıda bulunur. Raporlama özelliklerimiz, yoğun bakım birimlerinin genel verimliliğini ve etkinliğini artırmayı amaçlayarak tasarlanmıştır.

 • Gerçek Zamanlı Performans Ekranları
 • Özelleştirilebilir Raporla
 • Otomatik Uyarılar ve Bildirimler
 • Kalite Metrikleri ve Benchmarking
 • Disiplinlerarası İşbirliği
 • Düzenleyici Uyum Raporlama

Rasyomed, sağlık profesyonellerine gelişmiş raporlama araçları sunma konusundaki taahhüdüyle, sadece günlük operasyonlara değil, sürekli iyileştirmeye ve yoğun bakım yönetiminde mükemmelliğe katkıda bulunmaya odaklanmıştır. Rasyomed ile raporlama yeteneklerinizi yükseltin ve kapsamlı ve kullanıcı dostu raporlama sistemlerinde yeni bir standartı deneyimleyin.

Minimum Hata

Yoğun bakım yönetiminde hassasiyet ve doğruluk önemlidir ve Rasyomed'in Yoğun Bakım Yönetim Sistemleri, hasta bakımının her aşamasında hataları en aza indirme konusunda kararlı bir taahhütle tasarlanmıştır. Gelişmiş teknolojilerimiz ve titiz tasarımımız, hatasız bir ortamda sorunsuz bir şekilde çalışmaya katkıda bulunur, bu da sağlık profesyonellerinin optimal hasta sonuçlarına odaklanmalarını sağlar.

Alarm Sistemi (Protokol Tabanlı Uyarılar)

Rasyomed'in hasta güvenliği ve proaktif bakım konusundaki taahhüdü, Yoğun Bakım Yönetim Sistemleri'nde yer alan protokol tabanlı uyarılara sahip gelişmiş bir alarm sistemini içerir. Bu çağdaş fonksiyon, durumsal farkındalığı artırmayı, hızlı yanıtı mümkün kılmayı ve nihayetinde yoğun bakım ortamlarında hasta sonuçlarını iyileştirmeyi amaçlar.

 • Akıllı Protokol Tabanlı Uyarılar
 • Özelleştirilebilir Alarm Parametreleri
 • Çok Seviyeli Alarm Önceliklendirme
 • Gerçek Zamanlı İzleme ve Trend Analizi
 • Eskalasyon Protokolleri
 • Tıbbi Cihazlarla Entegrasyon


Yüksek Entegrasyon

Tıbbi Cihaz Entegrasyonu

Yoğun Bakım Yönetim Sistemlerimiz, monitörler, ventilatörler, infüzyon pompaları ve daha birçok tıbbi cihazla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu entegrasyon, önemli hasta verilerinin otomatik olarak yakalanmasına ve gerçek zamanlı olarak izlenmesine olanak tanır, manuel hata girişlerini azaltır ve sağlık profesyonellerinin her zaman en güncel bilgilere anında erişmelerini sağlar.

1. Elektronik Sağlık Kayıtları Entegrasyonu

Bakımın devamlılığını artırmak amacıyla sistemlerimiz Elektronik Sağlık Kayıtları (ESK) platformları ile entegre olur. Bu entegrasyon, birleşik bir hasta kayıt sistemi teşvik eder, sağlık sağlayıcılarının geçmiş verilere, teşhislere ve tedavi planlarına sorunsuz erişimini sağlar. Bu kapsamlı yaklaşım, bilinçli karar verme sürecini kolaylaştırır ve hastanın tıbbi geçmişine holistik bir bakış sağlar.

2.Laboratuvar Bilgi Sistemi (LBS) Entegrasyonu

Rasyomed'in Yoğun Bakım Yönetim Sistemleri, Laboratuvar Bilgi Sistemleri (LBS) ile entegre olarak laboratuvar verilerinin yönetimini kolaylaştırır. Bu entegrasyon, test sonuçlarının otomatik alınmasını kolaylaştırarak sağlık profesyonellerine hasta bakımı için zamanında ve veri odaklı kararlar vermelerine yardımcı olur.

3. Eczane Sistemi Entegrasyonu

Yoğun bakımda etkili ilaç yönetimi önemlidir ve sistemlerimiz eczane yönetim sistemleri ile entegre olur. Bu entegrasyon, doğru ilaç siparişleri, doz hesaplamaları ve gerçek zamanlı takibi sağlayarak ilaç hatalarının riskini azaltır ve hasta güvenliğini artırır.

4. PACS Entegrasyonu

Kapsamlı bir teşhis yaklaşımı için sistemlerimiz Resim Arşivleme ve İletişim Sistemleri (RAİS) ile sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu entegrasyon, sağlık profesyonellerine, Yoğun Bakım Yönetim Sistemleri üzerinden medikal görüntüleme verilerine hızlı bir şekilde erişme ve yönetme imkanı tanır, böylece daha hızlı teşhis ve tedavi planlama sağlar.

5.Telemedisin Entegrasyonu

Uzaktan bakımın giderek artan önemini göz önünde bulundurarak, sistemlerimiz telemedisin platformları ile entegre olur. Bu entegrasyon, sanal danışmanlıkları, uzaktan takibi ve uzmanlarla işbirliğini mümkün kılarak yoğun bakım hizmetlerini hastane sınırlarının ötesine genişletir.

6. Bölümler Arası Bağlantı

Rasyomed'in yüksek entegrasyon taahhüdü, farklı hastane bölümleri arasında iletişimi teşvik etmeye yöneliktir. Sistemlerimiz, yoğun bakım birimleri, laboratuvarlar, eczaneler ve diğer ilgili bölümler arasında sorunsuz iletişimi kolaylaştırarak hastaya yönelik bakımın işbirliğine dayalı ve koordineli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.and coordinated approach to patient care.

Karar Destek Algoritmaları

Rasyomed'in Yoğun Bakım Yönetim Sistemleri, gelişmiş karar destek algoritmalarını kullanarak gerçek zamanlı hasta verilerini analiz eder ve uygulanabilir bilgiler sunar. Bu algoritmalar, klinik karar alma süreçlerini güçlendirir ve sağlık profesyonellerine optimal tedavi stratejileri için zamanında rehberlik sağlar. Hassasiyet ve verimlilik odaklı olan Rasyomed'in akıllı algoritmaları, yoğun bakımın karmaşık ve dinamik ortamında hastanın sonuçlarını iyileştirmeye katkıda bulunur.

Modüler Yapı

Rasyomed'in Yoğun Bakım Yönetim Sistemleri, özelleştirilmiş çözümler sunmak için modüler bir yapıya sahiptir, böylece çeşitli sağlık ihtiyaçlarını karşılamak mümkün olur. Bu esneklik, belirli işlevlerin sorunsuz entegrasyonuna olanak tanır, skalabiliteyi ve evrilen yoğun bakım gereksinimlerine uyum sağlamayı sağlar. Modüler tasarım, sistem özelleştirmesini artırır, kaynak tahsisini optimize eder ve kritik bakım iş akışlarında verimliliği teşvik eder