Ocak 20, 2022

Yoğum Bakım Ünitelerinde Dijital Dönüşüm ve Faydaları

Artan yoğun bakım yatak sayıları, pandemiden etkilenen personel kaynaklı iş gücü yetersizliği, yoğun bakımlarda hasta bakım süreçlerinin zorluğu ve karmaşık yapısı ile teknolojik çözümlerin sınırlı kalması; bu süreçte yoğun bakım ünite çalışanlarını en çok zorlayan konu başlıklarından olmuştur. Ayrıca sağlık çalışanlarının anlık görmeleri gereken değerler içinde hasta yanına girmeden hastaya ait anlık değişimlerin uzaktan takip edilebilmesi ve buna bağlı olarak gerekli müdahalelerin anında yapılması sağlık çalışanının sağlığını korumak açısından da kritik önem kazanmıştır. Dolayısıyla sağlık sektöründe; hasta bakım kalitesi, hasta güvenliği, hastaya ayrılan zamanın artması, hasta bakımının standartlaşması, bütüncül sağlık hizmetinin sağlanabilmesi, anlık verilerin izlenebilmesi ve sağlık çalışanlarının daha verimli çalışabilmesi için teknolojik gelişmelerden faydalanmak kaçınılmaz hale gelmiştir.  

Pandemi Sürecinde Yoğun Bakım Üniteleri 

Pandemi süreci, sağlık sektörünün ve özellikle yoğun bakım ünitelerinin ülke dinamikleri içerisinde ne kadar önemli olduğunu ve kritik bir rol oynadığını bize göstermiştir. İhtiyacın artması ile eskiden hastane yataklarının %5-10’u yoğun bakım yatakları olarak planlanıyorken günümüzde bu oran %15-20’lere çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre yoğun bakım yatak sayısı 2020 yılında, 2019 yılına göre %19,4 artış göstererek 47.700’e ulaşmıştır. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne göre kaliteli sağlık hizmeti verebilmek için her 1.000 kişiye 30 doktor, 100 hasta bakıcı ve 5 eczacının hizmet vermesi gerekmektedir. Buna karşılık 2018’de Lancet tarafından yayınlanan Küresel Hastalık Yükü Araştırması’na göre (Global Burden of Disease Study) ülkelerin sadece yarısı bu hedefe ulaşabilmiş durumdadır. Ülkemizde ise 2020 yılında 2019 yılına göre 100.000 kişiye düşen toplam hekim sayısı 193 iken 205, 306 hemşire ve ebe sayısı %11,8 artış göstererek 2020 yılında 342’ye ulaşmıştır. Büyümeye rağmen mevcut durumda ağır olan sağlık çalışanlarına ait iş yükleri “Covid 19” nedeni ile daha fazla artmıştır. 

Sağlık Yöneticileri Dijital Dönüşümü Maliyet Olarak Görmemeli 

Bugünün sağlık hizmet sektörünün geleceğe uyum sağlayabilmesi gelişen dijital teknolojilere uyumu, değişen hasta ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmeyi, hatta ihtiyaç ve beklentileri önceden tahmin edebilmeyi, yeni iş modellerini benimseyebilmeyi gerektiriyor. Yoğun bakım ünitelerinde 2018 yılında Medipol Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yapılan bir çalışmada dijital dönüşümün etkisi; hemşirelik zamanından %6,5-%9 arasında tasarruf ile 22 yataklı (%65 doluluk) ünitede yıllık 32.000 TL kâğıt ve toner masrafını azaltması olarak ölçülmüştür. Dolayısı ile sağlanan zaman ve maliyet avantajları ile bakıldığında, dijital dönüşümün yarattığı maliyet kazanımlarının yanında önemsiz kalmaktadır. Ayrıca yapılacak dijital dönüşümün; HIMSS EMRAM’da üst seviyelerde akredite (dijital hastane) olma yolculuğuna sunacağı katkıyı göz önünde bulundurmak gerekiyor. 

Sözün özü; insan yaşamının emanet edildiği sağlık kuruluşlarında hızla ilerleyen teknolojik gelişmelerden faydalanmak kaçınılmaz olduğu gibi aynı zamanda bir görev olmalıdır. 

Tarık Yılmaz 

Rasyomed/ Satış Direktörü 

Yorumunuz