Zaman Tasarrufu

Takip sistemimiz, yoğun bakımda görevli hemşirenin düzenli olarak yapması gereken kontrollerin büyük kısmını otomatik olarak sisteme aktarmakta ve hasta kartına işlemektedir. Bu sistem ile bir hemşirenin 12 saatlik mesaisinde ortalama 95 dakika zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Ortalama olarak verilen bu süre; hastanelerin dinamiklerine, iş gücü çizelgelerine ve kullandıkları sistemlere göre de artabilmektedir.

Ayrıca, gün sonunda e-Nabız sistemine yüklenmesi gereken “Yoğun Bakım Formu”nun otomatik olarak HBYS’ye aktarılmasıyla manuel girişlerde harcanan zamandan tasarruf edilmektedir.

 Hasta Takibinde Kolaylık

Görevli hekimin, yoğun bakım servisi dışındayken, hasta verilerine anlık ulaşması ve gerekli tedavi yöntemini (Örneğin, farklı dozda bir ilaç kullanımı) dijital olarak “order” düzenleyerek hemşireye aktarması sağlanmaktadır. Bu ve bunun gibi dijitalleşen süreçler sayesinde, tüm akış sağlıklı şekilde izlenebilir. Güçlü bir iş takibi yapılabilmektedir.

Örneğin; sağlık birimine acil servisten giriş yapan bir hastanın yoğun bakım, ameliyat öncesi, ameliyat sonrası ve servisteki tüm süreçleri tek kayıtta toplanabilir. Hastanın, bir akış şeması üzerinde, hastanede geçirdiği sürece ve bu süreçteki tüm bilgilerine kolayca erişim olanağı sunulur. Veri sürekliliğini mümkün kılan bu çözümle birlikte, birimler arası transfer sırasında hatanın minimuma indirilmesi ve daha sağlıklı veri iletilmesi sağlanacaktır.

Maliyet Tasarrufu

Yoğun Bakım Servisinde kullanılan tüm kırtasiye, sarf malzemelerinde ve arşivleme giderlerinde maksimum tasarruf ile maliyet avantajı oluşturarak bütçeye katkıda bulunmaktadır. Ayrıca kâğıt kullanımını azaltarak çevre koruma bilincine destek olunmakta ve kağıtsız, dijital hastane modeline geçiş yapılmaktadır.

Minimum Hata

Personel kaynaklı oluşabilecek hataları sıfıra indirmek için yazılımımız, dijital cihazlarınızdan verilerin büyük bir kısmını otomatik olarak hasta kartına işlemektedir. Ayrıca süreç takibi ve uyarı mekanizmaları ile iş yoğunluğundan dolayı oluşabilecek aksaklıkların önüne geçilmektedir.

Modüler Yapı

Yazılım ekibimiz bölgeye, hastaneye veya yoğun bakım servisinin özel süreçlerine göre talep edilen ilgili geliştirmeleri kısa süre içerisinde gerçekleştirebilmektedir. Kendi yazılım ekibimizin geliştirdiği bir ürün olduğu için özelleştirme alanı genişleyebilmektedir.

Sistemimiz mevcut çalışma yöntemlerine uygun şekilde düzenlenebilmektedir. İlaç bileşenleri, prosedür düzenlemeleri gibi özel sistem yapılandırmalarına çok hızlı ve kolay entegre olabilmektedir.

İş akışı ya da ek geliştirmeler için yapılması planlanan değişikliklerde esnek çalışabilen sistemimiz, hızlı ve düşük maliyetli entegrasyon sağlayabilmektedir.

Uyarı Sistemi (Protokol Tabanlı Uyarılar)

Takip sistemimiz, hastanın yaşamsal verilerindeki (solunum, kalp atışı … vb.) hayati durumunu etkileyebilecek ani değişiklikleri sisteme yansıtmaktadır. Görevli hemşire ve hekime kritik anlarda yazılım üzerinden, alarm mekanizması ile otomatik bildirim gönderebilmektedir.

Ayrıca, e-Nabız sistemine anlık yüklenmesi gereken yoğun bakım verileri otomatik olarak HBYS’ye aktarılır. Böylece, manuel girişlerde harcanan zamandan tasarruf edilir. Uyarı sistemlerinin yanı sıra, süreç içerisinde takip edilmesi gereken her adımı bildirim-uyarı olarak yetkililere iletmektedir.

Güçlü Raporlama

Tedavi protokollerinde yapılan tüm değişiklikler geliştirilen yazılım ile kaydedildiğinden, yoğun bakım içerisindeki tüm süreçler anlık olarak takip edilebilmektedir. YBBYS’nin detaylı raporlama kabiliyeti ile yoğun bakım yönetim planlamasına katkıda bulunulur.

Veri toplama kolaylığı sayesinde harcanan zamanı azaltarak bölüm performans göstergeleri tanımlanabilir ve izlenebilir. Böylece, düzenleyici raporlama standartlarına kolayca uyum sağlanabilir.

Detaylı Analiz İmkânı

RasyoMed hasta veri tabanı ile esnek sorgular kolayca tanımlanır, klinik çalışmaları destekleyecek veriler toplanıp düzenlenebilir. Sistem altyapısı; klinik eğitimler, maliyet analizi ve kalite ölçümleri gibi farklı konularda ileri araştırma çalışmaları için doğru veri kaynağı oluşturulmasına olanak sağlayacak niteliktedir.

Yüksek Entegrasyon Kabiliyeti

Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS), tüm Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) ile sorunsuz bir şekilde çalışabilmektedir.

Yoğun Bakım Hasta Başı cihazları

 • Monitörler
  • Ventilatörler
  • Kan Gazı Makineleri
  • Diyaliz Makineleri
  • EKG
  • Hemoglobin Sayıcılar
  • İnfüzyon Pompaları ile entegrasyon sağlayabilmektedir.

Ayrıca, LaboratuvarPACSEczane (Medula)Arşiv ve Faturalandırma Servisleri ile API entegrasyonu yapılabilmektedir.

Standart Tıbbi Protokoller ve HL7 Mesajlaşma Standartları sağlanmaktadır.

Karar Destek Uygulamaları

Hastanın durumundaki değişiklikler, akıllı bildirimler ile anlık takip edilebilir. Hastalarda anlık oluşabilecek sepsis ve hiperglisemi gibi durumlar için risk aralıkları tanımlanabilir. Hatırlatıcılar aracılığıyla sistemin takibi sağlanır.

Eksik fatura bilgileri ve alternatif ilaç seçenekleri konusundaki uyarılar ile finansal alternatifler arttırılabilir.