Yoğun Bakım Servisleri, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 28000 sayılı, 20/7/2011 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan tebliğ ile hastaların kritik durumları gözetilerek karmaşık süreç ve protokol içeren zorunlu standartlara sahiptir.

%100 Türk sermayesi ve kendi yazılım ekibimiz ile geliştirdiğimiz “Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS)”; yoğun bakım servisinde bulunan her yatak için ayrı ayrı ekranlardan tüm hasta bilgilerini, anlık sağlık verilerini ve tedavi süreçlerini tek ekranda birleştirir. Bu bilgileri hastane içerisinde güncelleme, takip etme, raporlama ve arşivleme konusunda bütünleşik bir hizmet sunmaktadır.

Sürekli iletişimde olması gereken hekim, hemşire, hastane yönetimi ve diğer ilgili kişilere, yetkileri dahilinde gerekli bilgileri iletme, görev oluşturma, rapor alma ve alarm gönderme fonksiyonlarını da yazılımımız sağlamaktadır.

Modüler çözümlerimiz ile yoğun bakım servislerine ait süreçleri ve uygulamaları, yazılımımızda gerekli entegrasyonları kısa sürede tamamlayarak her hastaneye özel, uygun bir yapıda sunmaktayız.

Hastanelerdeki yoğun bakım servislerinin efektif takibi ile yoğun bakıma alınacak hastalar için en kısa zamanda, uygun hastaneye yönlendirme sistemini mümkün kılmayı amaçlıyoruz.