Category: Tıbbi Makaleler

Nisan 7, 2021

Kore’de Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Hemşire Tarafından Bildirilen Bakım Kalitesinin Belirleyicileri 

Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri hemşirelerinin yaklaşık %53’ü kaliteli bakım algıladı. Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri, 2 yıldan az ve 2 ila 4 yıldan daha az iş deneyimi, tüm regresyon modellerinde artan iyi NQoC olasılıkları ile ilişkilendirilmiştir.  Hemşire personel düzeyinin algılanan yeterliliği; model 2–3 ve […]

Devamı
Nisan 7, 2021

2009’dan 2017’ye ABD Genelinde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerine Kabul Edilen Bebeklerde Escherichia Coli’nin Antibiyotik Duyarlılığı

69 merkezden 721 bebeğin en az 1 E coli enfeksiyonu atağı ve mevcut duyarlılık sonuçları vardı. Antibiyotiklerin ampisiline, aminoglikozidlere veya genişletilmiş spektrumlu β–laktamaz fenotipine duyarlı olmama oranlarının genel yıllık oranlarında zaman içinde önemli bir değişiklik gözlenmemiştir. Karbapenemlere duyarlılığı olmayan hiçbir izolat tanımlanmamıştır. Erken başlangıçlı enfeksiyonu […]

Devamı
Nisan 7, 2021

Hemşirelerin Yoğun Bakım Ünitelerinde Farmakolojik Olmayan Ağrı Yönetimi Yöntemlerini Kullanması: Tanımlayıcı, Kesitsel Bir Çalışma 

Orta düzeyde yoğun bakım hemşiresi farmakolojik olmayan ağrı yönetimi yöntemlerini kullandı. Oran %55.8’di. Akupunktur ve refleksoloji gibi yöntemler daha az kullanılırken hemşireler tarafından kullanılan en yaygın yöntem yeniden konumlandırmadır. Dahası, farmakolojik olmayan ağrı yönetimi yöntemlerinin kullanımının […]

Devamı
Mart 29, 2021

Bizi Ne Durduruyor?

British Columbia’nın yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde kanguru bakımı için bir uygulama bilimi çalışması ve elde edilen veriler ile ilgili yayımlanmış makalenin özet bölümünün Türkçe çevirisine yazımızdan ulaşabilirsiniz.     Sağlık […]

Devamı