Nisan 27, 2021

Tek Uygulamalı Klorheksidin Glukonat veya Mupirosin ile İlişkili Yoğun Bakım Ünitelerinde Tahmini Metisiline Dirençli Stafilokok Aureus Dekolonizasyonu

CHG uygulaması başına dekolonize edilmiş MRSA hastalarının tahmini oranı ve CHG ile bağlantılı olarak mupirosin uygulaması başına tahmini oran 0.15’tir. Bu aralık %95 oranında güvenilir sayılır. Kolonizasyon tespitindeki gecikme ve hemşireler ve hastalar arasındaki modellenmiş temas oranının değerine duyarlı olan mupirosin tahmini, CHG tahminindeki düşüşlerle ilişkilendirildi. Bu parametrenin değerinde % 1’lik bir artış, CHG ve mupirosin ile ilişkili tahmini birleşik sonuçlarda % 0,73’lük bir artışla ilişkilendirilmiştir.

Kolonizasyondan arındırma ajanlarının uygulanmasında 24 saatten uzun boşluklar, YBÜ içi MRSA iletiminde bir azalma ile ilişkilendirildi.Kolonizasyondan arındırma banyosunun olmadığı senaryolarda 1000 hasta günü başına ortalama 1,23 (0,27) edinim (SD) ile karşılaştırıldığında, her 120 saatte bir CHG ve mupirosin uygulayan bir banyo protokolü, 1,03 (0,24) ortalama (SD) edinim oranı ile ilişkilendirilmiştir. 1000 hasta günü başına edinme, % 16,3 azalma gerçekleşmiştir.

Konuyla ilgili ana dilde yazılmış makalenin tamamına link aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/article-abstract/2776969

 

Yorumunuz