Mart 2, 2022

Sağlık Sektörünün Geleceği ve Uzaktan Sağlık Hizmetleri

Dijital çözümlerin, yapay zekânın, makine öğrenmesinin ardından metaverse kavramının da hayatımızın vazgeçilmez konularından biri haline geldiği günümüzde dijital dönüşüm ihtiyacının öncelikli sektörlerinden biri de hiç şüphesiz sağlık sektörü olmuştur. Tam da bu konuyla ilgili olarak bugün Resmî Gazete’de yayımlanan
“Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik” içerisinde önemli konu başlıkları işlenmiştir. 

 

Uzaktan sağlık hizmetleri, uzaktan sağlık bilgi sistemi, uzaktan sağlık hizmeti alacak kişinin konuyla ve süreçle ilgili bilgilendirilmesi, konuyla ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hangi sağlık personellerinin ne gibi sorumlulukları olacağı, uzaktan sağlık hizmetleri ile ilgili yasaklar ve sınırlamalar, uluslararası sağlık turizmi ve sağlık tesislerinin uyumu konuları başta olmak üzere pek çok detay ayrıntılı şekilde ifade edilmiştir.  

 

Uzaktan sağlık hizmeti sunan sağlık tesisi denetim ve idari yaptırım formunun da ek olarak sunulduğu yönetmelik metni, 10 Şubat 2022 tarihinde 31746 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Yorumunuz