Kasım 22, 2021

Sağlık Sektöründe Dijitalleşmenin Anahtarı: Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi

Yoğun bakım servislerindeki ekranlarda bulunan sağlık verilerini Hastane Bilgi Yönetim Sistemine (HBYS) aktaran Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemleri (YBBYS), sağlık kurumlarının dijitalleşerek çağa uygun hizmetler sunmalarına imkân veriyor. Sağlıkta dijitalleşmenin ne denli büyük bir öneme sahip olduğunu özellikle bir buçuk yılı aşkın zamandır devam eden pandemi ile yakından deneyimledik. Gerek yoğun bakım servislerinde tedavi görmek durumunda kalan, covid-19 virüsüyle mücadele eden hastalar gerekse hayati tehlikesi bulunan hastaları tedavi etmek için gecesini gündüzüne katan ve bu sırada temastan dolayı yoğun şekilde bulaş riski taşıyan doktorundan hemşiresine, hasta bakıcısından hizmetlisine, tüm sağlık personeli için dijitalleşme; hassasiyetle üzerinde durulması gereken önceliklerden olmuştur. Pandemi süreciyle bu bilinç hız kazansa da sağlıkta dijitalleşmenin anahtarı olarak görülen Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS) yazılımları, birçok başka noktada da sektöre fayda sağlamaktadır.

Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS) faydaları saymakla bitmiyor

Yoğun bakım servislerinde görevli hemşirelerin çarşaf dosya doldurmalarıyla ortaya çıkan iş yüklerini önemli ölçüde hafifleten YBBYS yazılımları, hemşirelerin hastalarla yakından ilgilenme zamanlarının artmasına fırsat veriyor. Doktorların uzaktan erişimleri ile hastayı takibinde de kolaylık sağlayan sistem, hastaların hayati fonksiyonlarındaki anlık değişimlerini görevli sağlık personeline bildirerek anlık müdahalelere de imkân sağlıyor. Bunların yanında sosyal sorumluluk anlamında da çevre duyarlılığı sağlayan sistem, kâğıt kullanımını da düşürerek küresel problemlerden biri olan çevre kirliliğini önlemede önemli bir misyon ediniyor. Zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak verimliliği artıran YBBYS yazılımları, yerli ve milli üretimlerin başarılı örnekleriyle de dikkat çekiyor.

YBBYS’ler sepsis ve organ yetmezliğine dayalı ölümlerin önüne geçecek

Yapılan araştırmalarda, yoğun bakım servislerindeki ölümlerin büyük bir kısmının sepsis ve organ yetmezliğine bağlı olduğu saptanmıştır. Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS) yazılımları, yapay zekâ desteğiyle sağlık verilerinin analiziyle sepsis ve organ yetmezliğini önlemede de büyük öneme sahip olacaktır. Bu nedenle bu yazılımların kullanımının yaygınlaşması yoğun bakım servislerindeki ölüm oranlarını da önemli ölçüde azaltacaktır ki bu da YBBYS yazılımlarının sağlık sektöründe yaratacağı çok önemli bir ayrıcalık olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sağlık Bakanlığı dijitalleşme için düğmeye bastı

Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt tescil sayfasında, 03.07.2020 tarihinde yayımlanan bilgilendirmede “Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS) yazılımlarının ülke genelinde yoğun bakım ünitesi bulunan kamu, özel ve üniversite hastaneleri dahil tüm sağlık tesislerinde kurulması ve öncelikle 3. basamak yoğun bakım ünitelerinde zorunlu olarak kullanılması gerektiği kararlaştırılmıştır.” ifadesine yer verilmiştir.

Sağlık Bakanlığı’nın dijitalleşmeyi ne denli önemsediğinin açıkça göstergesi olan bu girişim; sağlık sektöründe pek çok yeniliği, düzenlemeyi ve gelişmeyi de beraberinde getirmektedir.

Yorumunuz