Mart 29, 2021

Lyon-Fransa’daki COVID-19 Hastalarında Yoğun Bakım Ünitelerine Kabul ile İlişkili Faktörler

Dahil edilen 412 hastadan 325’i taburcu edildi ve 87’si hastanede öldü. Çok değişkenli regresyon, sıcaklıkla birlikte yoğun bakım ünitelerinde hastaneye yatma olasılığının arttığını gösterdi. Oksijen saturasyonu, anormal akciğer oskültasyonu, yüksek CRP seviyesi ve monositopeni, yoğun bakım ünitelerinde hastaneye yatış oranlarının artmasıyla da ilişkiliydi. Daha yaşlı hastaların yoğun bakım ünitelerinde hastaneye yatırılma olasılığı daha düşüktü.

Konuya ilişkin makalenin tamamına ilgili link aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0243709

Yorumunuz