Nisan 27, 2021

Küme analizi, yoğun bakım ünitelerinde kateterle ilişkili idrar yolu enfeksiyonu riski taşıyan hastaları tanımlar: SPIN-UTI ağından bulgular

Üç hasta grubu belirlenmiştir. Kümeleme modelinde en büyük ağırlığın yatış şekli, hasta kaynağı ve antibiyotik uygulaması olmuştur. Küme 1, topluluktan gelen ve tıbbi tipte YBÜ’ye kabul edilen daha fazla hastayı içeriyordu. Küme 2; diğer servislerden, hastanelerden gelme olasılığı daha yüksek olan ve antibiyotik uygulamasının YBÜ’ye kabul edilmesinden 48 saat önce veya sonra bildirilmesini içeren hastalardan oluşmuştur.

Küme 3, Küme 2’ye benzerdi ancak YBÜ’ye yatıştan 48 saat önce veya sonra antibiyotik uygulanan hastaların daha düşük bir yüzdesi ile karakterize edildi.Küme 1 ve 2’deki hastalar daha uzun süre üriner kateterizasyona sahipti. [medyan 7 gün, çeyrekler arası aralık (IQR) Küme 1 için 12 gün; medyan 7 gün, IQR Küme 2 için 11 gün] t; Küme 3 için (medyan 6 gün, IQR 8 gün; P<0.001). İlginç bir şekilde, Küme 1’deki hastalar her yüz hastada 3.5 oranla daha yüksek bir CAUTI insidansına sahipti.

Diğer iki kümede bu oran 100 hastada 2.5’tu.Yoğun bakım ünitelerinde kateterle ilişkili idrar yolu enfeksiyonu riski taşıyan hastaları tanımlamakta kullanılan 3 küme ile ilgili makalenin detaylı haline ilgili link aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195670120304552

Yorumunuz