Rasyotek çatısı altında iş süreçlerimizi, sağladığımız tüm ürün ve hizmetlere katkıda bulunacak şekilde; ISO 9001 Kalite, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti, ISO 27001 Bilgi Güvenliği, ISO/IEC 15504 SPICE Standartlarına uyumlu hale getirdik ve sertifikalandırdık.

ISO/IEC 15504 (SPICE) Seviye 2 Sertifikası

Şirketimiz, ISO/IEC 15504 SPICE belgesini güvenli ve son teknoloji araçlarla oluşturulan yazılımları sayesinde 2020 yılının ortasında edinmiştir. SPICE; şirketin yazılımlarının güvenli ve standardize olup olmadığının kontrol edildiği, sıkı denetimler sonucu alınabilen bir sertifikadır.

ISO 80001-1 Tıbbi Cihazlar ile ilgili IT Ağları için Risk Yönetimi

ISO 80001-1 Tıbbi Cihazlar ile ilgili IT Ağları için Risk Yönetimi standardı; veri ve sistem güvenliği gibi özellikleri elde etmek adına tıbbi cihazların bilgisayar teknolojileri ağlarındaki güvenliğini sağlar. İlgili standart, risk yönetimi için gerekli rolleri, sorumlulukları ve faaliyetleri tanımlar.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

Şirketimiz ilk kurulduğu yıldan bugüne, her yıl tekrarlanan denetimlerini başarı ile tamamlayarak 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olmuştur. Şirketimiz genelinde ve müşterilerimize ait verilerin işlenmesinde ileri güvenlik önlemlerini almamız sebebiyle bu sertifikanın çıktılarını, hizmet başlıklarımızın her birinde itinayla kullanmaktayız.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, şirketimizin tüm operasyonel süreçlerini en iyi şekilde izlememize ve yönetmemize yardımcı olur. Hizmet ve performans yönetimi konusunda da kalitemizin sürekliliğini sağlamaktadır.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, şirketin potansiyel müşterileri ile daha kârlı ve uzun dönemli ilişkiler kurmasını ve bu ilişkileri geliştirmesini sağlayan bir yönetim yaklaşımıdır. Bu belge vasıtasıyla şirketimizin Müşteri Memnuniyeti alanındaki standartları belirlenmektedir.

BS 10012 Veri Koruma Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi

Şirketimizin kurumsal ve kişisel veri kullanımındaki güvenilirliğini ISO 27001 ile tescilleyen belgemizdir.

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

Şirketimiz, ISO 22301 Standardı ile iş sürekliliğini sağlamak için gerekli planları oluştururken riskleri azaltmak ve risklere karşı hazırlanmak için gereksinimlerini belirlemektedir.

ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO 20000-1 sertifikamız, şirketimizin Bilişim Teknolojileri alt yapısını denetleyen ve standardize eden belgemizdir.