Nisan 7, 2021

Hemşirelerin Yoğun Bakım Ünitelerinde Farmakolojik Olmayan Ağrı Yönetimi Yöntemlerini Kullanması: Tanımlayıcı, Kesitsel Bir Çalışma 

Orta düzeyde yoğun bakım hemşiresi farmakolojik olmayan ağrı yönetimi yöntemlerini kullandı. Oran %55.8’di. Akupunktur ve refleksoloji gibi yöntemler daha az kullanılırken hemşireler tarafından kullanılan en yaygın yöntem yeniden konumlandırmadır. Dahası, farmakolojik olmayan ağrı yönetimi yöntemlerinin kullanımının önündeki en yaygın engeller hemşirelerin yorgunluğu ve birden fazla sorumluluktu. Yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi ve iş deneyimi gibi demografik değişkenler, farmakolojik olmayan ağrı yönetimi yöntemlerinin kullanımıyla önemli ölçüde ilişkili değildi. 

 

Konuyla ilgili detaylara ulaşmak için aşağıdaki linkten makalenin orijinal dildeki tüm metnine ulaşabilirsiniz. 

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965229921000467 

Yorumunuz