Rasyomed Dijital Arşivleme Sistemi (DAS) 

Rasyomed’in Dijital Arşivleme Sistemi (DAS), hastane içerisindeki tüm kalite formlarının dijitalleşmesine olanak sağlamaktadır. DAS, sağlık formlarının herhangi bir hastanın hastaneye giriş yaptığı ilk andan itibaren tanı, teşhis ve tedavi süreçlerinin tümünü kapsayacak şekilde; üzerinde QR kod barındıran tek kullanımlık hasta bileklikleri ile hastaya ve sürece ait tüm bilgilerin depolandığı bir sistemdir. İdari formlar noktasında da Rasyomed DAS; biyometrik imza aracılığı ile yönetim kademeleri arasındaki hiyerarşik süreçlerin düzenini sağlamakta, kâğıt israfının önüne geçmekte, hastanelerdeki idari süreçlerin çok daha hızlı şekilde yürütülmesine ve matbu saklanması zorunlu olan formlar hariç, tüm form kategorilerinin dijitale taşınmasına imkân vermektedir. 

Neden Rasyomed Dijital Arşivleme Sistemi (DAS) Kullanılmalıdır? 

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) eksiksiz evrak iletimi: Katkı paylarının SGK tarafından hiçbir gecikmeye maruz kalmadan ödenebilmesi için hasta dosyası kapatılırken doldurulmayan formlar konusunda uyarı verir. Hastanelerin herhangi bir maddi kayıp yaşamasını engeller. 

  •  Dijitalleşen kalite formları: Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) kapsamında sağlık ve idari formların tümünü dijitale taşır, hastanelerin HIMSS 7.  seviyeye uyumlu hale gelmesine de katkı sağlar. 
  • Zaman ve maliyet tasarrufu: İş verimliliğini artırmak anlamında büyük öneme sahip bu sistem sayesinde evraklara kolayca erişilir, böylece fiziki arşivin temizlik ve ısı gibi temel bakım masrafları ortadan kalkar. 
  • Veri güvenliği: Fiziki dosyalarda yaşanabilecek kayıpların, insani hataların önüne geçilir; en yüksek seviyede veri güvenliği sağlanır. 
  • Tüm dosyalara aynı anda erişim kolaylığı: Rasyomed Dijital Arşivleme Sistemi ile tüm dosyalara saniyeler içerisinde ve yetkilendirilmiş tüm personeller tarafından erişim mümkündür.