Mart 18, 2021

Böbrek Hastalığı ve COVID-19 Olan Bireylerin Özellikleri ve Sonuçları

Amerika Birleşik Devletleri’nde Yoğun Bakım Ünitelerine Başvuran Önceden Böbrek Hastalığı ve COVID-19 Olan Bireylerin Özellikleri ve Sonuçları 

Diyaliz hastalarının semptom başlangıcından yoğun bakım ünitesine yatış süreleri diğer gruplara göre daha kısadır. Diyaliz hastaları için bakım 4 gün, diyalize bağımlı olmayan KBH hastaları için ve önceden KBH olmayan hastalar için 7 gündür. 

 %25 oranında diyaliz hastası mental durumda değişiklik olduğunu bildirdi. Diyaliz hastalarının yarısı ve diyalize bağımlı olmayan KBH hastalarının yarısı yoğun bakım servislerine kabul edildikten sonraki 28 gün içinde ölmüştür. Önceden KBH olmayan hastalarla karşılaştırıldığında, diyaliz hastalarının ölüm riski diyalize bağlı olmayan hastalara oranla daha yüksekti. 

 Makalenin özetini paylaştığımız bu çalışmada orijinal makaleye ulaşmak için linke tıklayabilirsiniz. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272638620309999  

 

Yorumunuz