Rasyotek, iş dünyasına teknolojik çözümler üretme vizyonu ile çıktığı yolculukta, Türkiye’nin önde gelen ilk 500 şirketi içerisinde yer alan 80 kuruluş ve 40 farklı holdinge birçok referans proje sunmaktadır.

Rasyotek, sağlık sektörü kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirdiği öncü çözümlerini, Rasyomed markasıyla sunmaya başlamıştır.

Rasyomed bünyesinde geliştirilen “Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi” (YBBYS), Sağlık Bakanlığı tarafından 2019 yılında yayınlanan genelgeye istinaden; e-Nabız sistemine gönderilmesi istenen “Yoğun Bakım Hizmet Formu”nun oluşturulması için gerekli olan altyapıyı sunar. Yoğun bakım servislerindeki tüm süreci dijital olarak yönetir ve zaman tasarrufu sağlar.

“Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi” (YBBYS) ile global sağlık sektöründe kullanımı giderek artan, Türkiye’de ise başka bir örneği olmayan ve tamamen yerli süreç otomasyonu hizmete sunulmuştur. Bu çözüm sayesinde, yoğun bakım servisi içerisindeki tüm süreçler dijital ortamda anlık takip edilebilen, raporları oluşturulabilen ve hızlı müdahalelerde bulunabilecek bir yapıya dönüşecektir.

Uluslararası HIMMS (Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu) sağlık sistemleri standartlarında 7. seviyenin gerekliliği olan kağıtsız süreçler ve dijitalleşme “Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi” ile mümkün olacaktır.