Mart 16, 2021

Avustralya Yoğun Bakım Ünitelerine Kabul Edilen COVID-19 Hastaları

Pandeminin ilk dört ayında Avustralya yoğun bakım ünitelerine kabul edilen COVID-19 hastalarının sonuçları başlığıyla yayımlanan akademik makalenin özet bölümünü Türkçe çevirisini yaparak sizinle paylaşıyoruz.

Yoğun bakıma alınan 204 Covid-19 hastasının ortalama yaşı 63,5 (53-72 yaş arası) olarak belirtilmiştir. Bu kişilerin 140’ı erkekti (%69). En sık görülen komorbid durumlar; obezite (hastaların %40’ı), diyabet (%28), anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri veya anjiyotensin II reseptör blokerleri ile tedavi edilen hipertansiyon (%24), kronik kalp rahatsızlıkları (%20) idi. Hastaların %36’sında (73 hasta) komorbidite (eşlik eden bir başka hastalık) bulunmuyordu. En sık görülen enfeksiyon sebebi, yurt dışı seyahatleriydi (114 hasta %56). Yoğun bakım servislerinde hasta doluluk oranları ortalaması %14’tü. 119 hastaya invaziv ventilasyon sağlandı (%58). Yoğun bakımda kalış süresinin ortalama süresi, invaziv ventilasyon uygulanan hastalar için ventile edilmeyen hastalara göre daha uzundu. Ölüm oranı (26 kişi) %22’ydi. Yoğun bakım servislerinde birinci günde daha yüksek Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi II (APACHE-II) kaydedildi ve kronik kalp hastalığının her biri daha yüksek mortaliteyle ilişkiliydi.

Makalenin tamamına ilgili link aracılığıyla ulaşabilirsiniz:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.5694/mja2.50883?casa_token=vS75L9IDaAwAAAAA%3AGH8tFXMaa39ZDtR8yp6DbzR8lhu4XsQJh5WKjRp2xjE3L5SubBt0OlZUQuGbAXcxVkqSXGt9ScBGVBdE