Nisan 7, 2021

2009’dan 2017’ye ABD Genelinde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerine Kabul Edilen Bebeklerde Escherichia Coli’nin Antibiyotik Duyarlılığı

69 merkezden 721 bebeğin en az 1 E coli enfeksiyonu atağı ve mevcut duyarlılık sonuçları vardıAntibiyotiklerin ampisilineaminoglikozidlere veya genişletilmiş spektrumlu βlaktamaz fenotipine duyarlı olmama oranlarının genel yıllık oranlarında zaman içinde önemli bir değişiklik gözlenmemiştir. Karbapenemlere duyarlılığı olmayan hiçbir izolat tanımlanmamıştır. Erken başlangıçlı enfeksiyonu olan 218 bebekten 22’sinde ampirik tedavi olarak yenidoğanlara en sık uygulanan antibiyotik olan ampisilin ve gentamisine duyarlılığı olmayan izolatlar vardı. 

 

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve makalenin tamamına ulaşmak isterseniz aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz. 

 

Link: 

 https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/article-abstract/2772824?casa_token=MB1NQy8hKjoAAAAA:5afNPprzuyKihUc-Y2topVzfsCbmwMc9R6N2qlKlR98rmz8goxnCgjFuDXA-W2sU-htiIDbyqTuRpg 

 

 

Yorumunuz