Zaman Tasarrufu

Takip sistemimiz, yoğun bakımda görevli hemşirenin düzenli olarak yapması gereken kontrollerinin büyük kısmını otomatik olarak sisteme aktarmakta ve hasta kartına işlemektedir. Bu sistem ile bir hemşirenin 12 saatlik mesaisinde ortalama 95 dakika zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Ortalama olarak verilen bu süre hastanelerin dinamikleri, iş gücü çizelgeleri, kullandıkları sistemler ve diğer süreçler sebebiyle artabilmektedir.

Ayrıca, gün sonunda e-Nabız sistemine yüklenmesi gereken “Yoğun Bakım Formu”nun otomatik olarak HBYS’ye aktarımı sağlanarak manuel girişlerde harcanan zamandan tasarruf edilmektedir.

Hasta Takibinde Kolaylık

Görevli hekimin, yoğun bakım servisi dışındayken, hasta verilerine anlık ulaşması ve gerekli tedavi yöntemini (Örneğin farklı dozda bir ilaç kullanımı) dijital olarak “order” düzenleyerek hemşireye aktarması sağlanmaktadır. Bu ve bunun gibi dijitalleşen süreçler sayesinde, tüm akış sağlıklı şekilde izlenebilmekte ve güçlü bir iş takibi yapılabilmektedir.

Örneğin; sağlık birimine acil servisten giriş yapan bir hastanın yoğun bakım, ameliyat öncesi, ameliyat sonrası ve servisteki tüm süreçlerini tek kayıtta toplayabilirsiniz. Hastanın, bir akış şeması üzerinde hastanede geçirdiği sürece ve bu süreçteki tüm bilgilere kolayca erişim imkânınız olacaktır. Veri sürekliliğini sağlayan bu çözümle birlikte, birimler arası transfer sırasında hatanın minimuma indirilmesi ve daha sağlıklı veri iletilmesi sağlanmış olacaktır.

Arşiv ve Kırtasiye Maliyet Tasarrufu

Yoğun Bakım Servisinde kullanılan tüm kırtasiye/sarf malzeme ve arşivleme giderlerinde tasarruf yapılarak, genel bütçeye katkı yapılmaktadır. Ayrıca kâğıt kullanımını azaltarak çevre koruma bilincine katkı sunulmakta ve kağıtsız dijital hastane modeline geçiş yapılmaktadır.

Manuel Hatayı Minimuma İndirme

Personel kaynaklı oluşabilecek hataları sıfıra indirmek için yazılımımız yoğun bakım verilerini otomatik olarak hasta kartına işlemektedir. Süreç takibi ve uyarı mekanizmaları ile iş yoğunluğundan dolayı oluşabilecek aksaklıkların önüne geçilmektedir.

Modüler Yapı

Yazılım ekibimiz bölgeye, hastaneye veya yoğun bakım servisinin özel süreçlerine göre talep edilen ilgili geliştirmeleri kısa süre içerisinde gerçekleştirebilmektedir. Kendi yazılım ekibimizin geliştirdiği bir ürün olduğu için özelleştirme alanı genişleyebilmektedir.

Sistemimiz mevcut çalışma yönteminize uygun şekilde düzenlenebilmektedir. İlaç bileşenleri, prosedür düzenlemeleri gibi özel sistem yapılandırmalarınıza çok hızlı ve kolay entegre olabilmektedir.

İş akışı ya da ek geliştirmeler için yapılması planlanan değişikliklerde; esnek çalışabilen sistemimiz, hızlı ve düşük maliyetli entegrasyon sağlayabilmektedir.

Alarm Sistemi (Protokol Tabanlı Uyarılar)

Takip sistemimiz, hastanın yaşamsal verilerindeki (solunum, kalp atışı ve diğer) hayati durumunu etkileyebilecek ani değişiklikleri sisteme yansıtarak, görevli hemşire ve hekime kritik anlarda alarm mekanizması ile yazılım üzerinden otomatik bildirim gönderebilmektedir. Ayrıca alarm sistemlerinin yanı sıra süreç içerisinde ki takip edilmesi gereken her adımı bildirim-uyarı olarak yetkililere iletmektedir.

Raporlama

Yazılım ile tedavi protokollerinde yapılan tüm değişiklikler kaydedildiğinden, yoğun bakım içerisindeki tüm süreçler anlık olarak takip edilebilmektedir. Ayrıca detaylı raporlama kabiliyeti ile yoğun bakım yönetim planlamasına katkı sağlanmaktadır.

Veri toplama kolaylığı sayesinde harcanan zamanı azaltarak bölüm performans göstergelerini tanımlayabilir ve izleyebilirsiniz. Bu sayede, düzenleyici raporlama standartlarına kolayca uyum sağlayabilirsiniz.

Araştırma ve Analiz

RasyoMed hasta veri tabanı ile esnek sorguları kolayca tanımlayarak klinik çalışmaları destekleyecek verileri toplayabilir ve düzenleyebilirsiniz. Sistemimizin altyapısı; Klinik eğitimler, maliyet analizi ve kalite ölçümleri gibi farklı konularda ileri araştırma çalışmaları için doğru veri kaynağı oluşturulmasına olanak sağlayacaktır.

Yüksek Entegrasyon Kabiliyeti

Sistemimiz, tüm Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) ile sorunsuz bir şekilde çalışabilmektedir.

Yoğun Bakım Hasta Başı cihazları ile entegrasyon sağlayabilmektedir.

  1. •   Monitörler
  2. •   Vantilatörler
  3. •   Kan Gazı Makineleri
  4. •   Diyaliz Makineleri
  5. •   EKG
  6. •   Hemoglobin Sayıcılar
  7. •   İnfüzyon Pompaları

Ayrıca, Laboratuvar, PACS, Eczane (Medula), Arşiv ve faturalandırma servisleri ile API entegrasyonu yapılabilmektedir.

Standart Tıbbi Protokoller ve HL7 Mesajlaşma Standartları sağlanmaktadır.

Karar Destek Uygulamaları

Hastanın durumundaki değişiklikler hakkında akıllı bildirimler ile hastayı anlık takip edebilirsiniz. Hastalarda anlık oluşabilecek sepsis ve hiperglisemi gibi durumlar için risk aralıkları tanımlayabilirsiniz.

Hatırlatıcılar aracılığıyla sistemin takibini sağlayabilirsiniz.

Eksik fatura bilgileri ve alternatif ilaç seçenekleri konusundaki uyarılar ile finansal alternatiflerinizi arttırabilirsiniz.


Copyrights © 2020: RASYOMED-Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi